Czysty biznes - bezpieczeństwo i czystość są bardzo ważne w produkcji leków. Dlatego też pracujący bezdotykowo laser otwiera tu wiele możliwości. Jako jedyny dostawca na świecie oferujemy producentom farmaceutycznym specjalne rozwiązanie maszyny do sterylnego otwierania jaj. Proszę korzystać z innowacyjnego potencjału lasera (opis użytkownika)! Technologia innowacyjna - dla naszych klientów z branży farmaceutycznej opracowaliśmy specjalne urządzenia do cięcia laserem. Technologia precyzyjnego i sterylnego otwierania jaj wylęgowych została zastosowania podczas udoskonalania szczepionek i sprawdziła się w skali światowej. Rozwiązania konstrukcyjne maszyn wg proponowanych parametrów – w firmie Laservorm powstają maszyny specjalne dla specjalnych wymagań przemysłu farmaceutycznego. W zależności od ilości wyjściowej, parametrów i wielkości przestrzeni roboczej projektujemy urządzenia dostosowane do systemu użytkownika przestrzegając jednocześnie zgodności z normami FDA, wymaganiami DIN i wytycznymi GAMP. Jakość i obsługa serwisowa – podczas planowania, wykonywania i uruchamiania urządzenia laserowego wspieramy użytkownika najnowocześniejszą technologią. Poza tym nasi eksperci starają się zadbać o koordynację z producentami Clean-Benches, systemami LAF i RAB oferując użytkownikowi kompleksowe usługi związane z uprawomocnieniem, weryfikacją i dokumentacją.

Wniosek oferowanychOferta mobil