Precyzyjne spawanie laserowe pozwala na nakładanie bardzo cienkich błon lub folii na masywnych częściach konstrukcyjnych, a przy układach rurowych powstają podłużne spoiny o grubości ścianki rzędu kilku µm. Laser umożliwia zastąpienie materiałów medycznych budzących wątpliwości (np. lutów), tworzy wizualnie atrakcyjne połączenia spawane lub spoiny gazoszczelne przy czujnikach bądź częściach obudowy.

W procesie spawania laserowego można wykonywać bardzo drobne, a przede wszystkim o wysokiej wytrzymałości połączenia na różnych materiałach, takich jak tytan, stopy na bazie kobaltu i stale nierdzewne – do tego celu używamy nowoczesnego lasera krystalicznego oraz światłowodowego o pracy impulsowej lub ciągłej.

W razie potrzeby można wytwarzać prawidłowe spoiny pachwinowe poprzez dodawanie dodatkowych materiałów lub mostkować nawet szczeliny. Tym samym umożliwia się działanie większych obciążeń na elementy konstrukcyjne połączone w ten sposób  oraz na wygodny przebieg czyszczenia urządzeń.

Części konstrukcyjne

  • czujniki ciśnienia, czujniki
  • tarcze filtry

  • zawory
  • obudowa czujnika
  • silniki elektryczne
Wniosek oferowanychOferta mobil