LASERVORM prowadzi badania!

Bierzemy odpowiedzialność za rozwój państwa i społeczeństwa. Nagroda ta jest uznaniem ze strony stowarzyszenia fundatorów za zaangażowanie na rzecz badań i rozwoju

Obrany kierunek zawodowy i studiów leży w zakresie odpowiedzialności wyniesionej z domu, szkoły i przedsiębiorstwa.

Nie uchylamy się od tej odpowiedzialności i oferujemy staże oraz uczestniczymy w spotkaniach informacyjnych dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Dyrektor i główny akcjonariusz firmy LASERVORM GmbH, pan mgr inż. Kimme, został uhonorowany tą nagrodą.

Budowa i stabilizacja przedsiębiorstwa o nowoczesnej technologii i zaangażowane działanie na rzecz edukacji i entuzjazmu dla technologii wśród młodych ludzi to główne powody wręczenia nagrody.

Wdrażanie nowych technologii laserowych do produkcji

We współpracy z ówczesnym Impfstoffwerk Dessau Tornau GmbH, dziś IDT Biologics GmbH oraz Instytutem Laserowym Mittelsachsen w Mittweida firma nasza opracowała i wykonała nóż laserowy do otwierania skorup jaj wylęgowych, który znalazł szczególne zastosowanie w branży farmaceutycznej. Opatentowane rozwiązania w dziedzinie budowy maszyn przyczyniły się do możliwości oferowania niniejszej technologii wyłącznie w skali światowej aż do chwili obecnej.

Wniosek oferowanychOferta mobil