Do wykrywania porów lub pęknięć korzystają nasi wykwalifikowani kontrolerzy z badań w zakresie przenikania zabarwienia (kontrola czerwono-biała, promienie nadfioletowe UV).

Wyniki pomiarów i analityczne są archiwizowane wraz z danymi procesu i mogą być przypisane do partii lub poszczególnych elementów obrabianych w długim okresie czasu poprzez system planowania produkcji oraz zarządzania towarami.

Różne urządzenia do kontroli i pomiarów elementów konstrukcyjnych w odniesieniu do wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie - zazwyczaj używane do pomiarów siły rozrywającej na złączach spawanych.

Za pomocą technologii pomiarowej stacjonarnej (obciążenie Vickera b. niewielkie oraz małe) i przenośnej (dynamiczne) możemy rejestrować wartości twardości. Szczególnie dla powierzchni utwardzonych niezbędnie konieczny jest pomiar obciążenia b. małego dokonywany miejscowo w celu uzyskania bezbłędnych orzeczeń o profilu twardości.

Kompletne wyposażenie metalograficzne przeznaczone dla stanów próbki począwszy od mokrego cięcia oddzielającego, połączenia zatapianego poprzez stopniowanie szlifowania i polerowania zgładów, procesy trawienia aż do oceny za pomocą różnych mikroskopów włącznie jest istotnym warunkiem dla czynności doskonalących, ale także dla codziennych kontroli rutynowych.

Za pomocą różnych ręcznych i elektronicznych przyrządów pomiarowych i kontrolnych możemy rejestrować długości, położenia, kształty, bicia poosiowe i inne wielkości przyporządkowane odpowiednio do techniki pomiaru długości. 

Have questions about a machine or need an offer?

Leiter Lohnfertigung Dominique Bauch

Contact us! We are happy to help.

Dominique Bauch

+49 3727 9974 - 46

lohnfertigung@laservorm.com
Request offer
Wniosek oferowanych Oferta
Wniosek oferowanych Oferta mobil