Lasergestützte Wärmebehandlungsprozesse werden mit berührend und berührungslos messender Sensorik bis hin zu Pyrometer-Matrixkamera und einer zeitlichen Auflösungen von unter einer Millisekunde erfasst und geregelt.

Za pomocą różnych ręcznych i elektronicznych przyrządów pomiarowych i kontrolnych możemy rejestrować długości, położenia, kształty, bicia poosiowe i inne wielkości przyporządkowane odpowiednio do techniki pomiaru długości. 

Kompletne wyposażenie metalograficzne przeznaczone dla stanów próbki począwszy od mokrego cięcia oddzielającego, połączenia zatapianego poprzez stopniowanie szlifowania i polerowania zgładów, procesy trawienia aż do oceny za pomocą różnych mikroskopów włącznie jest istotnym warunkiem dla czynności doskonalących, ale także dla codziennych kontroli rutynowych.

Za pomocą technologii pomiarowej stacjonarnej (obciążenie Vickera b. niewielkie oraz małe) i przenośnej (dynamiczne) możemy rejestrować wartości twardości. Szczególnie dla powierzchni utwardzonych niezbędnie konieczny jest pomiar obciążenia b. małego dokonywany miejscowo w celu uzyskania bezbłędnych orzeczeń o profilu twardości.

Różne urządzenia do kontroli i pomiarów elementów konstrukcyjnych w odniesieniu do wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie - zazwyczaj używane do pomiarów siły rozrywającej na złączach spawanych.

Do wykrywania porów lub pęknięć korzystają nasi wykwalifikowani kontrolerzy z badań w zakresie przenikania zabarwienia (kontrola czerwono-biała, promienie nadfioletowe UV).

Wyniki pomiarów i analityczne są archiwizowane wraz z danymi procesu i mogą być przypisane do partii lub poszczególnych elementów obrabianych w długim okresie czasu poprzez system planowania produkcji oraz zarządzania towarami.

Do you have any questions?

Leiter Lohnfertigung Dominique Bauch

Contact us! We are happy to help.

Dominique Bauch

+49 3727 9974 - 46

lohnfertigung@laservorm.com
Request offer
Wniosek oferowanychOferta mobil